loader image

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική περιγράφει το πλαίσιο, βάσει του οποίου συλλέγω, διατηρώ και χρησιμοποιώ τα προσωπικά δεδομένα πελατών και συνεργατών.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ που συλλέγονται για σκοπούς επικοινωνίας, κατάρτισης προσφορών, φορολογικής συμμόρφωσης κ.α. είμαι εγώ η ίδια.

ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ που περιλαμβάνονται στα προς μετάφραση κείμενα είμαι επίσης εγώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: info@yolandageorgiou.com

 

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών μπορεί να συλλεχθούν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Προκειμένου να διεκπεραιώσω τις εργασίες που μου αναθέτετε θα χρειαστώ τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας σας. Αυτά περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση κ.α. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον εκάστοτε πελάτη, όταν έρχεται σε επαφή μαζί μου για να μου αναθέσει κάποια εργασία. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ορθής συνεννόησης προκειμένου για τη διεκπεραίωση των εργασιών σας, σκοπούς ενημέρωσης για την πρόοδο ή ολοκλήρωση μιας εργασίας καθώς και για την αποστολή των μεταφράσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κούριερ/ΕΛΤΑ (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή αντίστοιχα). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μόνο μορφή και συγκεκριμένα σε τοπικό αρχείο υπολογιστή, σε κινητό τηλέφωνο ή στο βιβλίο διευθύνσεων του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά έχω μόνο εγώ. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας δεν κοινοποιούνται ποτέ σε τρίτους.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Τα φορολογικά σας στοιχεία είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των εργασιών και την καταχώριση πληρωμών προς συνεργάτες. Αυτά περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα ή αντικείμενο απασχόλησης, ΑΦΜ, στοιχεία ΔΟΥ, διεύθυνση έδρας ή κατοικίας κ.α. Παρέχονται από τον εκάστοτε πελάτη κατά την ανάθεση μιας εργασίας ή από τον εκάστοτε συνεργάτη κατά το ξεκίνημα της συνεργασίας μας. Χρησιμοποιούνται για να εκδοθούν τα κατά τον νόμο προβλεπόμενα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις), για να σταλούν προσφορές και για να υποβληθούν οι κατά τον νόμο απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις. Τα φορολογικά σας στοιχεία κοινοποιούνται σε λογιστή, με τον οποίο συνεργάζομαι, προκειμένου ο τελευταίος να διεκπεραιώσει όλες τις από τον νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες στην εφορία.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Πολλές φορές τα κείμενα που φέρνετε για μετάφραση περιέχουν προσωπικά στοιχεία δικά σας ή τρίτων. Μερικά κείμενα μπορεί ακόμα να περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα οι ιατρικές εξετάσεις και τα δικόγραφα. Προκειμένου να παρασχεθεί η υπηρεσία που αιτείσθε (μετάφραση), είμαι υποχρεωμένη να αποθηκεύσω και να επεξεργαστώ τα προσωπικά στοιχεία και τα ευαίσθητα δεδομένα που εμπεριέχονται στα προς μετάφραση έγγραφα. Η αποθήκευση και η επεξεργασία γίνονται τοπικά στον υπολογιστή μου, στον οποίο έχω πρόσβαση μόνο εγώ. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ακόμα δυνατόν να κοινοποιηθούν έγγραφα που περιέχουν προσωπικά στοιχεία και σε συνεργάτες μου (μεταφραστές/αναθεωρητές/web designers), προκειμένου να διεκπεραιώσουν αυτοί τη μετάφραση, την επιμέλεια ή την τελική μορφοποίηση. Αυτό ισχύει κυρίως για γλωσσικούς συνδυασμούς που δεν καλύπτω προσωπικά και χρειάζεται να απευθυνθώ σε συνεργάτες για να διεκπεραιώσω την εργασία που μου αναθέσατε. Όλοι οι συνεργάτες μου δεσμεύονται προς εμένα ότι τυχόν χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε αυτήν την περίπτωση θα γίνεται μόνο κατά το μέτρο που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της εργασίας που τους ανατίθεται και ότι κανένα προσωπικό δεδομένο δεν θα διαβιβάζεται σε τρίτους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Προσωπικά στοιχεία ανηλίκων κάτω των 15 ετών συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο μετά από έγκριση ή συναίνεση των γονέων τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ & ΑΡΧΕΙΑ COOKIES

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να συλλέγονται πληροφορίες για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με τρόπο που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση σας ως φυσικού προσώπου που επισκέπτεται τον ιστότοπο (ανωνυμοποίηση).

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στη συσκευή σας μικρά αρχεία cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Η αποθήκευση των εν λόγω αρχείων cookies λαμβάνει χώρα μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση σας, εκτός των περιπτώσεων που αυτή δεν απαιτείται, δηλαδή στην περίπτωση των cookies που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω χρήσης φόρμας επικοινωνίας ή μέσω συνδέσμου του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ούτε θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο.

Διαβάστε αναλυτικά την Πολιτική για τα Cookies στον παρόντα ιστότοπο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται μέσω της φόρμας εγγραφής σε ενημερωτικό δελτίο που υπάρχει στον δικτυακό μου τόπο ή μέσω άλλης φόρμας που μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε μορφή συνδέσμου. Περιλαμβάνουν κατά κανόνα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο. Οι χρήστες καταχωρούν οι ίδιοι τα δεδομένα τους στη φόρμα, εφόσον το επιθυμούν. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) και άλλων διαφημιστικών ενημερώσεων. Αποθηκεύονται τοπικά σε υπολογιστή και/ή σε ηλεκτρονικές λίστες επαφών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πλατφορμών αποστολής μαζικής αλληλογραφίας (π.χ. mailchimp). Τα διαχειρίζομαι εγώ και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκπόνηση σχεδίου στρατηγικής μάρκετινγκ του γραφείου μου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR) και τον νόμο 4624/2019 με τον οποίο θεσπίζονται μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού στην ελληνική επικράτεια.

Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γίνεται μόνο από εμένα την ίδια και σε ορισμένες περιπτώσεις από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μου που παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις εμπιστευτικότητας αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών δεν πωλούνται, δεν μισθώνονται, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους ούτε δημοσιοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ)

Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών ή για τη συμμόρφωσή μου με υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα
–          Πληροφόρησης
–          Πρόσβασης
–          Διόρθωσης
–          Διαγραφής (και δικαίωμα στη «λήθη»)
–          Περιορισμού της επεξεργασίας
–          Φορητότητας των δεδομένων
–          Εναντίωσης
–          Μη αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ)

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να υποβάλετε τη σχετική αίτηση στη διεύθυνση info@yolandageorgiou.com.

Εάν θεωρείτε ότι από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά θίγονται τα δικαιώματά σας, όπως κατοχυρώνονται στον Γενικό Κανονισμό GDPR και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία – αναφορά προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον ιστότοπο www.dpa.gr.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Στην περίπτωση συνδέσμου μέσω της ιστοσελίδας μου προς άλλο διαδικτυακό ιστότοπο που βρίσκεται υπό την ευθύνη τρίτου προσώπου ή φορέα, η ευθύνη για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούνται εκεί ανήκει αποκλειστικά στον διαχειριστή του εν λόγω ιστότοπου.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό ανάλογα και με τις τεχνικές, επιστημονικές και νομοθετικές εξελίξεις. Οι πελάτες μου και οι χρήστες του ιστότοπου δεν θα ενημερώνονται ρητά για τις όποιες αλλαγές. Για τον λόγο αυτό, σας συνιστώ να ελέγχετε περιστασιακά αυτήν τη σελίδα για ενδεχόμενες αλλαγές στην ακολουθούμενη πολιτική απορρήτου, προκειμένου να παραμένετε ενημερωμένοι για τα δικαιώματά σας και για τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας. Η χρήση του ιστότοπου μετά από ενδεχόμενη αλλαγή στην ακολουθούμενη πολιτική απορρήτου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους σας της πολιτικής απορρήτου ως έχει αναθεωρηθεί.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ιούλιος 2021

 

Pin It on Pinterest

Share This